Bez kategorii

Zespół Kliniki

Lekarze:  Specjaliści Medycyny Nukleranej: 5 + 2 rezydentów  Specjaliści Endokrynologii: 7 + 4 rezydentów  Specjaliści Chirurgia Ogólna: 4  Specjaliści Chirurgia Onkologiczna: 4 Pielęgniarki: 29 Technicy

Infrastruktura i wyposażenie Kliniki

Pracownie Scyntygraficzne wyposażone są w siedem gamma kamer i jedną nowoczesną sondę scyntylacyjną, w tym: – jednogłowicową gamma kamerę do

Inne

1 2