Dane osobowe

Imiona:                                 
Marek Krzysztof

Nazwisko:                             
Dedecjus

Data i miejsce urodzenia:   
3 października 1973, Zgierz

Stan cywilny:                        
Żonaty, czworo dzieci


Wykształcenie:

Tytuł Profesora:

2015

nadany przez Prezydenta RP

Habilitacja:

2008

Obrona rozprawy habilitacyjnej p.t. Rozkład subpopulacji i fenotypów komórek dendrytycznych we krwi obwodowej pacjentów z przewlekłym autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy i pacjentów monitorowanych z powodu zróżnicowanego raka tarczycy – wpływ stanu tyreometabolicznego

Doktorat:

2002

Obrona pracy doktorskiej p.t. Ocena aktywności i stężenia białek przenoszących lipidy (CETP i PLTP)
w surowicy pacjentów z różnymi zaburzeniami stanu tyreometabolicznego
 – z wyróżnieniem

Studia doktoranckie:

1999 – 2002

promotor: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

Wyższe:

1995 – 1998

Zakład Tyreologii IE AM w Łodzi

Indywidualny Program Studiów z dziedziny Endokrynologii pod kierunkiem dr n. med. Doroty Słowińskiej-Klenckiej

Wyższe:

1992 – 1998

Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi

przyjęty bez egzaminów wstępnych na Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi
ukończył w 1998 r. z wyróżnieniem.

Średnie:

1988 – 1992

I LO im. M. Kopernika w Łodzi

Indywidualny Program Nauki z dziedziny Chemii
Laureat Olimpiady Chemicznej

Podstawowe:

1980 – 1988

Szkoła Podstawowa Nr 173 w Łodzi

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Specjalizacje:

Medycyna Nuklerarna

w trakcie specjalizacji

Chirurgia Onkologiczna

2017

Endokrynologia

2012

Chirurgia Ogólna

2007

Diplôme Universitaire en Chirurgie Laparoscopique

2003

Diplôme de Société Française de Chirurgie Digestive

2003

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Znajomość języków obcych:

Angielski – biegła (FC, CAE)

Francuski – biegła (DL)

Rosyjski – średnia

Niemiecki – podstawowa


Wyróżnienia i nagrody:

2012

Zespołowa Naukowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi I-ego Stopnia za cykl publikacji dotyczących badania wybranych czynników genetycznych w powstawaniu chorób autoimmunologicznych i nowotworów gruczołu tarczowego

2012

Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za podręcznik Atlas ultrasonografii tarczycy w aspekcie praktycznym

2010

Nagroda za najlepszą pracę kliniczną na IV Konferencji Naukowej Rak Tarczycy w Zakopanem

2008

Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących  postępów w diagnostyce i terapii nowotworów – badania kliniczne i doświadczalne

2007

Nagroda Rektora UM w Łodzi za osiągnięcia dydaktyczne

2006

Łódzkie Eureka – nagroda zespołowa

2006

Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących zjawisk molekularnych oraz nowych metod terapeutycznych w chorobach tarczycy – badania kliniczne i doświadczalne

2005

Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących inicjacji kancerogenezy oraz diagnostyki
i zapobiegania chorobom nowotworowym – udział hormonów

2005

Nagroda Fundacji Rozwoju Endokrynologii
im. Prof. T. Pawlikowskiego na XXXV Konferencji STN
w Łodzi

2004

Nagroda – wyróżnienie plakatu na Konferencji: Asia-Pacific Conference of Tumor Biology and Medicine, 2004 21st International Academy of Tumor Marker Oncology Conference August 21-25, 2004 Xi’An, China

1998

III Nagroda na VI Międzynarodowej Konferencji STN w Gdańsku

1996

Pierwsza Nagroda na XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji STN w Łodzi

 

1992

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]


Stypendia:

styczeń – lipiec 1997
Stypendium w ramach Programu Wymiany Międzyuczelnianej „Tempra” na Uniwersytecie Claude-Bernarda w Lyonie

styczeń – kwiecień 1999
Stypendium Rządu Francuskiego w Klinice Endokrynologii i Metabolizmu
Prof. F. Berthezena w Lyonie

listopad 2000 – luty 2001
Stypendium Rządu Francuskiego w Laboratorium Metabolizmu Lipoprotein w Dijon

15-19.09.2003
Stypendium Fundacji Roberta Schumana na odbycie Intensywnego Kursu Chirurgii Laparoskopowej, Strasbourg

2007
Stypendium THE ENDOCRINE SOCIETY – program International Endocrine Scholars Program


Przebieg pracy zawodowej:

czerwiec 2013 – obecnie

Kierownik Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

styczeń 2013 – maj 2013

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie z-ca Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej IHiT w Warszawie

2012 – maj 2013

asystent w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych ICZMP w Łodzi (niepełny wymiar zatrudnienia)

2006 – 2013

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi:

2006 – 2008 
asystent

2008 – 2012 
z-ca Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gruczołów Dokrewnych

2006 – 2013

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

2008 – 2013

adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gruczołów Dokrewnych UM w Łodzi, ICZMP w Łodzi

2007-2008

adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gruczołów Dokrewnych UM w Łodzi, ICZMP w Łodzi

2005 – 2007

asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gruczołów Dokrewnych UM w Łodzi, ICZMP w Łodzi

2003 – 2005

asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UM w Łodzi

2003 – 2013

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

1999 – 2002

staż do specjalizacji z chirurgii ogólnej – Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej AM w Łodzi

1999 – 2002

Studia doktoranckie w Zakładzie Tyreologii Akademii Medycznej w Łodzi

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

Polskie Towarzystwo Biopsji Narządowej – prezes

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne – członek zarządu

Polskie Towarzystwo Endokrynologii Onkologicznej – członek zarządu

Polskie Towarzystwo Tyreologiczne

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej

Towarzystwo Chirurgów Polskich

European Society of Endocrine Surgeons

The Endocrine Society

American Association of Clinical Endocrinologist


Pełnione funkcje naukowe:

2021 – 2025

Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii w kadencji 2021-2025

2021-2025

Członek Rady Uczelni Mazowieckiej Uczelni Publicznej w kadencji 2021-2025

2012 – 2019

Członek Rady Wydziału PWSZ w Płocku

Egzaminator z przedmiotu Chirurgia Ogólna dla studentów wydziału Lekarskiego UM w Łodzi

2006 – czerwiec 2013

Członek Rady Naukowej ICZMP w Łodzi

2006 – czerwiec 2013

Członek Rady Naukowej Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]