Pracownie Scyntygraficzne wyposażone są w siedem gamma kamer i jedną nowoczesną sondę scyntylacyjną, w tym:

– jednogłowicową gamma kamerę do badań planarnych – TH45 Nucline firmy Mediso zainstalowana w 2007 roku dedykowaną głównie do badań tarczycy oraz innych małych narządów.

 – dwie gamma kamery BrightView XCT firmy Philips które są systemem hybrydowym typu SPECT-CT z 2010 roku. Posiadają panel tomograficzny wykorzystywany w medycynie nuklearnej do korekcji pochłaniania i obrazowania anatomicznego. Jeden z aparatów posiada detektory wyposażone w kryształy NaI o grubości 3/4 cala przeznaczone m.in. do obrazowania wysokoenergetycznych izotopów wykorzystywanych w terapii onkologicznej.

– jedną gamma kamerą z 2010 roku Discovery 670 firmy General Electric jest hybrydowy system typu SPECT-CT posiadający w pełni diagnostyczny 16 rzędowy tomograf komputerowy. System został dodatkowo wyposażony w automatyczny wstrzykiwacz kontrastu umożliwiający przeprowadzanie kompleksowych badań CT.

– jedną gamma kamerą Infinia Hawkeye4 firmy General Electric – systemem hybrydowym typu SPECT-CT z modułem 4 rzędowego tomografu wykorzystywanego w medycynie nuklearnej do korekcji pochłaniania i obrazowania anatomicznego. System ten uruchomiony w 2010 roku posiada detektory wyposażone w kryształy NaI o grubości 1 cala przeznaczone m.in. do obrazowania izotopowego po terapii jodowej nowotworów tarczycy.

– jedną gamma kamerą z 2017 roku Discovery 670 CZT firmy General Electric będącą pierwszym w Polsce hybrydowym system typu SPECT-CT posiadający tomograf 16 rzędowy z detektorem półprzewodnikowym CZT.

– w 2018 uruchomioną jako 3 w Polsce gamma kamerę cyfrową SPECT do badań kardiologicznych z nieruchomym gantry i z detektorami konwersji bezpośredniej opartymi na kryształach CZT umożliwiającą uzyskiwanie tomograficznych obrazów klinicznych w rozdzielczości poniżej 5 mm D-SPECT Cardio produkcji firmy Spectrum Dynamics 

– wielokolimatorową sondę scyntylacyjną  firmy MED stosowaną do badania wychwytu izotopów w tarczycy zarówno u pacjentów jak i monitorowania narażenia na promieniowanie u personelu.

Pracownia Diagnostyki PET-CT wyposażona jest od 2008 roku w skaner Gemini 16TF firmy Philips. Jest to skaner hybrydowy PET/CT wykorzystujący nowoczesną technologię Time of Flight z diagnostycznym 16 rzędowym tomografem komputerowym. System został dodatkowo wyposażony w bramkę kardiologiczną EKG, bramkę monitorującą ruchy oddechowe u pacjenta oraz automatyczny wstrzykiwacz kontrastu. Dzięki instalacji centratorów laserowych aparatura umożliwia również wykonywanie badań do planowania leczenia dla radioterapii.

Pracownia Densytometryczna w 2010 roku wyposażona została w nowoczesny densytometr kostny Lunar Prodigy firmy GE umożliwiający dodatkowo określenie 10-letniego ryzyka złamań kości przy osteopenii lub osteoporozie.

Pracownia USG i BACC  posiada obecnie dwa aparaty aparat USG, iU 22 firmy Philips zainstalowany w 2011 roku oraz nowoczesny EPIQ 5 firmy Philips z 2018 roku, który wyposażono w szereg specjalistycznych głowic ultrasonograficznych umożliwiających wykonywanie badań w trybie 3D i elastografii. W pracowni wykonywane są badania ultrasonograficzne gruczołów dokrewnych. Ponadto wykonywana jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy i przytarczyc. Obecnie prowadzone są także prace nad wdrożeniem termoablacji w leczeniu chorób tarczycy i przytarczyc.

Pracownia Radiochemiczna od 2008 roku wyposażona jest w nowoczesny dyspenser Althea firmy Comecer stosowany do rozdozowywania izotopów wysokoenergetycznych wykorzystywanych w diagnostyce techniką PET oraz osłonną komorę firmy Van Galen na dwa generatory Tc-Mo z wyciągiem laminarnym zintegrowaną z miernikiem aktywności izotopów, zainstalowaną w 2010 roku. Pracownia od 2018 roku posiada również nowocześnie wyposażone laboratorium kontroli jakości radiofarmaceutyków w którym znalazł się skaner radio-TLC Scan-Ram oraz wysokosprawny chromatograf  cieczowy HPLC Knauer Azura.